Reiki

Reiki therapie

Reiki is een paranormale therapie en behoort tot de alternatieve geneeswijzen. Er wordt gewerkt met de handen, waarbij het lichaam met levensenergie wordt behandeld. De term reiki bestaat uit twee Japanse karakters (kanji), te weten rei (‘geest’ of ‘ziel’) en ki (‘energie’ of ‘levenskracht’) de Westerse vertaling van reiki is “universele levensenergie”.

Bij een reikibehandeling is het de reikibeoefenaar die als tussenpersoon optreedt, voor het doorgeven van universele levensenergie aan de ontvanger. deze energie vindt zelf haar weg door het lichaam en de geest van de ontvanger. De doorgegeven energie heeft een voedende en harmoniserende werking op de energiebanen (nadi’s) en chakra’s. Het doorgeven van deze energie kan plaatsvinden door directe handoplegging en op afstand.

Dit doorgeven van energie heeft een positieve invloed op disharmonie in ieder deel van het menselijk wezen en heeft een alomvattende harmoniserende uitwerking op alles waaraan energie ten grondslag ligt, zowel mensen, dieren, planten, objecten als situaties. Reiki wordt toegepast voor klachten op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau, en eveneens ter versterking van gezondheid en welbevinden.

Bij AstroMediums werken ook ervaren Reiki masters die bekend zijn met het doorgeven van deze helende levensenergie.

Bel voor een reiki behandeling met AstroMediums
vanuit Nederland 0909-0188, en vanuit België 0907-37428